Thép tấm đóng tàu

Thép tấm đóng tàu

Thep tam dong tau

Thép tấm đóng tàu thông dụng : thép tấm AH32, thép tấm AH36, thép tấm DH32, thép tấm DH36,thép tấm EH32,thép tấm EH36, thép tấm AH40, thép tấm DH40, thép tấm Hardox450, thép tấm Hardox500,thép tấm ABS,thép tấm NK, vv… Liên hệ: 0939 468 016 (Mr.Hoạt) / Email: vanhoatkd@gmail.com Chất liệu: Thép tấm đóng tàu cường độ trung b́ình: LR, ABS, NK, ... Read More »