Thép tấm cường độ cao

Thép tấm cường độ cao

thep tam chịu nhiet A515

Thép tấm cường độ cao : thép tấm  AH32, thép tấm AH36, thép tấm DH32,thép tấm DH36,thép tấm EH32, thép tấm EH36, thép tấm AH40,thép tấm DH40,thép tấm A515, thép tấm A516, (Gr. 50, 55, 60, 65, 70) ,thép tấm Hardox450, thép tấm Hardox500,thép tấm P355 NH,thép tấm P355 NL1,thép tấm P460 NH, thép tấm P460 NL2, thép tấm 16Mo3,thép tấm ... Read More »