Thép hộp vuông quy cách lớn

Bảng quy cách hộp vuông cỡ lớn

thép hộp vuông quy cách lớn bao gồm: thép hộp vuông 50×50,60×60,90×90,

100×100,125×125,150×150,175×175

,200×200,250×250,300×300…

Bảng báo giá thép tấm,báo giá thép tấm q345b,báo giá thép tấm a36,bảng báo giá thép hình h, báo giá thép hình i,báo giá thép hình chữ v,báo giá thép hình chữ u,báo giá thép cừ larsen,báo giá thép ray tàu,cập nhật 24h hằng ngày qua hotline: 0939 468 016 (Mr.Hoạt).

Bảng báo giá thép tấm  a515,báo giá thép tấm a516,báo giá thép tấm a572,báo giá thép tấm ss400,bảng báo giá thép ống đúc, báo giá thép ống hàn,báo giá thép hộp vuông, báo giá thép hộp chữ nhật,báo giá thép tròn trơn đặc ,báo giá thép lục giác,cập nhật 24h hằng ngày qua hotline: 0932 451 839 (Mr. Phát).

Hộp vuông

Kg/m

Kg/cây

Hộp vuông 50x50x2.5

3.69

22.14

Hộp vuông 50x50x2.8

4.1

24.6

Hộp vuông 50x50x3

4.37

26.23

Hộp vuông 60x60x1.2

2.21

13.24

Hộp vuông 60x60x1.4

2.56

15.38

Hộp vuông 60x60x1.5

2.74

16.45

Hộp vuông 60x60x1.8

3.27

19.61

Hộp vuông 60x60x2.5

3.62

21.7

Hộp vuông 60x60x2.5

4.48

26.85

Hộp vuông 60x60x3

5.31

31.88

Hộp vuông 90x90x1.8

4.97

29.79

Hộp vuông 90x90x2

5.5

33.01

Hộp vuông 90x90x2.5

6.83

40.98

Hộp vuông 90x90x2.8

7.62

45.7

Hộp vuông 90x90x3

8.14

48.83

Hộp vuông 90x90x4

10.7

64.21

Hộp vuông 100x100x1.8

5.53

33.17

Hộp vuông 100x100x2

6.13

36.76

Hộp vuông 100x100x2.5

7.61

45.67

Hộp vuông 100x100x3

9.08

54.49

Hộp vuông 100x100x4

12

71.74

Hộp vuông 100x100x5

14.8

88.55

Hộp vuông 100x100x5

14.8

88.55

Hộp vuông100x100x3.2

9.52

114.24

Hộp vuông100x100x4

11.7

140.4

Hộp vuông100x100x4.5

13.1

157.2

Hộp vuông100x100x6

17

204

Hộp vuông100x100x9

24.1

289.2

Hộp vuông100x100x12

30.2

362.4

Hộp vuông 125x125x3.2

12

144

Hộp vuông 125x125x4.5

16.6

199.2

Hộp vuông 125x125x5

18.3

219.6

Hộp vuông 125x125x6

21.7

260.4

Hộp vuông 125x125x9

31.1

373.2

Hộp vuông 125x125x12

39.7

476.4

Hộp vuông 150x150x4.5

20.1

241.2

Hộp vuông 150x150x5

22.3

267.6

Hộp vuông 150x150x6

26.4

316.8

Hộp vuông 150x150x9

38.2

458.4

Hộp vuông 150x150x12

49.1

589.2

Hộp vuông 175x175x4.5

23.7

284.4

Hộp vuông 175x175x5

26.2

314.4

Hộp vuông 175x175x6

31.1

373.2

Hộp vuông 175x175x9

45.3

543.6

Hộp vuông 175x175x12

58.5

702

Hộp vuông 200x200x4.5

27.2

326.4

Hộp vuông 200x200x6

35.8

429.6

Hộp vuông 200x200x8

46.9

562.8

Hộp vuông 200x200x9

52.3

627.6

Hộp vuông 200x200x12

67.9

814.8

Hộp vuông 250x250x6

45.2

542.4

Hộp vuông 250x250x9

59.5

714

Hộp vuông 250x250x8

66.5

798

Hộp vuông 250x250x12

86.8

1041.6

Hộp vuông 300x300x6

54.7

656.4

Hộp vuông 300x300x9

80.6

967.2

Hộp vuông 300x300x12

106

1272

One comment