Thép Hình Chữ U

Thép hình U

thep hinh chu u

Thép hình chữ u là thép hình u :thép hình u50,u65,u80,u100,u120,u140,u150,u160,u180,u200,u250,u300,u380, u100x50,u125x65,u150x75,u180x75,u200x80,u200x90,u250x90,u300 x 85,u300 x 87,u300x90,u380x100… Nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc -Korea,Nhật Bản – Japan,Trung Quốc – China,Việt Nam gia công,… Thép hình U 50 x 25 x 6000 mm Thép hình U 65 x 32 x 6000 mm Thép hình U 75 x 40 x 6000 mm Thép hình ... Read More »