Thép Hình

Cừ Larsen

cu larsen 4

Kích thước thép cọc cừ larsen thông dụng: 400 x 125 x 13.0 (60kg/m): loại III 400 x 170 x 15.5 (76.1 kg/m): loại IV 500 x 200 x 24.3 (105 kg/m): loại V Thép cọc cừ larsen hay còn gọi là thép cừ larsen (Cọc cừ thép,cọc cừ larsen) nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Thép Cừ larsen (cọc ... Read More »

Thép hình V

WP_20150916_003

Thép hình chữ V là thép hình v : v25,v30,v40,v50,v63,v70,v75,v80,v90,v100,v120,v125 ,v130,v150 ,v175,v200,v250,… Ngoài ra Công ty chúng tôi còn cung cấp thêm thép hình chữ V mạ kẽm theo yêu cầu của khách hàng. Thép hình V 25 x 25 x 3 x 6000 mm Thép hình V 30 x 30 x 3 x 6000 mm Thép hình V 40 x ... Read More »

Thép hình U

thep hinh chu u

Thép hình chữ u là thép hình u :thép hình u50,u65,u80,u100,u120,u140,u150,u160,u180,u200,u250,u300,u380, u100x50,u125x65,u150x75,u180x75,u200x80,u200x90,u250x90,u300 x 85,u300 x 87,u300x90,u380x100… Nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc -Korea,Nhật Bản – Japan,Trung Quốc – China,Việt Nam gia công,… Thép hình U 50 x 25 x 6000 mm Thép hình U 65 x 32 x 6000 mm Thép hình U 75 x 40 x 6000 mm Thép hình ... Read More »

Thép hình I

thep hinh I150

Thép hình I: Giá thép hình I,I100,I120,I148,I150,I194,I198,I200,I244,I248,I250,I294,I298,I300, I340,I346,I350,I390,I396,I400,I440,I446,I450,I482,I488,I496, I500,I582,I588,I596,I600,I700,I800,I900… Từ Khóa : Từ khóa liên quan thép hình I100,I120,I148,I150,I194,I198,I200,I244,I248,I250, I294,I298,I300,I340,I346,I350,I390,I396,I400,I440,I446,I450, I482,I488,I496,I500,I582,I588,I596,I600,I700,I800,I900: Giá thép hình I,I100,I120,I148,I150,I194,I198,I200,I244,I248,I250, I294,I298,I300,I340,I346,I350,I390,I396,I400, I440,I446,I450,I482,I488,I496,I500,I582,I588,I596,I600,I700,I800,I900. Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000 mm (14 kg/m) Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000 mm (21.1 kg/m) Thép hình I194 x 150 x ... Read More »

Thép hình H

thep hinh H125

Thép hình H: Giá thép hình H, H100,H125,H148,H150,H194,H175,H198,H200, H248,H250,H294,H298,H300,H346,H340, H350,H396,H400,H440,H446,H450, H482,H488,H496,H500,H582,H588, H600,H700,H800,H900, H1000… Từ Khóa : Từ khóa liên quan thép hình H,H100, H125,H148,H150, H194, H175,H198,H200,H248,H250,H294,H298,H300,H346,H340,H350,H396, H400,H440,H446,H450,H482,H488,H496,H500,H582,H588,H600,H700,H800,H900, H1000.Giá thép hình H,H100, H125,H148,H150, H194, H175,H198,H200,H248,H250,H294,H298,H300,H346,H340,H350,H396, H400,H440,H446,H450,H482,H488,H496,H500,H582,H588,H600,H700,H800,H900, H1000… Nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc -Korea,Nhật Bản – Japan,Trung Quốc – China,Việt Nam gia công,… Thép hình H100 x 100 x 6 x 8 x 12000 mm ... Read More »